PPI - index cen průmyslových výrobců

Nahrávání dat ...
  • Výběr období:
Období Prům.
ceny r/r 
Prům.
ceny m/m 
Zem.
ceny r/r 
Zem.
ceny m/m 
Stavební
ceny r/r 
Stavební
ceny m/m 
Ceny
služeb r/r 
Ceny
služeb m/m 
Podrobnosti
Další »
9 / 17 1.7 % 0.4 % 10.8 % 2.6 % 1.7 % 0.2 % 1.7 % 1.1 % Zpráva
8 / 17 1.4 % 0.2 % 12.5 % -0.9 % 1.6 % 0.2 % 1.8 % 0.4 % Zpráva
7 / 17 1.1 % -0.2 % 13.0 % -0.7 % 1.6 % 0.1 % 1.4 % -0.8 % Zpráva
6 / 17 1.3 % -0.7 % 12.5 % 0.9 % 1.5 % 0.2 % 1.1 % -0.1 % Zpráva
5 / 17 2.3 % -0.5 % 12.6 % 1.7 % 1.5 % 0.1 % 0.9 % -0.1 % Zpráva
4 / 17 3.2 % 0.3 % 8.6 % 1.9 % 1.4 % 0.1 % 1.1 % 0.6 % Zpráva
3 / 17 3.0 % -0.1 % 3.4 % 2.0 % 1.3 % 0.2 % 1.1 % 1.1 % Zpráva
2 / 17 3.1 % 0.4 % -0.8 % 1.2 % 1.2 % 0.1 % 0.6 % 0.4 % Zpráva
R / 16 -3.3 % - -4.9 % - 1.1 % - 0.1 % - Zpráva
12 / 16 -0.4 % 0.5 % -4.7 % -0.4 % 1.2 % 0.1 % 0.2 % -0.9 % Zpráva
11 / 16 -1.3 % 0.1 % -3.6 % -1.3 % 1.2 % 0.2 % 0.3 % 0.1 % Zpráva
10 / 16 -1.7 % 0.5 % -3.8 % 2.9 % 1.2 % 0.1 % 0.3 % 0.3 % Zpráva
9 / 16 -2.4 % 0.3 % -3.4 % 4.2 % 1.0 % 0.2 % 0.3 % 1.1 % Zpráva
8 / 16 -3.4 % -0.2 % -6.9 % -0.5 % 0.9 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % Zpráva
7 / 16 -4.0 % 0.0 % -6.8 % -1.2 % 1.1 % 0.1 % 0.2 % -1.1 % Zpráva
6 / 16 -4.4 % 0.3 % -6.4 % 1.0 % 1.1 % 0.2 % 0.3 % -0.3 % Zpráva
5 / 16 -4.8 % 0.4 % -7.1 % -2.0 % 1.0 % 0.5 % 0.2 % 0.1 % Zpráva
4 / 16 -4.7 % 0.1 % -7.2 % -3.0 % 1.2 % 0.1 % 0.2 % 0.6 % -
3 / 16 -4.5 % 0.0 % -4.6 % -2.1 % 1.3 % 0.0 % 0.0 % 0.6 % Zpráva
3 / 16 -4.7 % 0.1 % -7.2 % -3.0 % 1.2 % 0.1 % 0.2 % 0.6 % Zpráva

16.10.2017 ČR - ceny výrobců v září všeobecně rostlyMeziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 2,6 %, ceny průmyslových výrobců o 0,4 %, stavebních prací o 0,2 % a tržních služeb o 1,1 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 10,8 %, ceny průmyslových výrobců, stavebních prací a tržních služeb vzrostly shodně o 1,7 %.
 

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 2,6 %. Vzrostly ceny čerstvého ovoce o 7,0 %, drůbeže o 5,0 % a vajec o 4,8 %. Ceny mléka se zvýšily o 1,8 %, obilovin o 1,3 % a skotu o 0,8 %. Klesly ceny jatečných prasat o 1,4 %, čerstvé zeleniny o 1,3 % a olejnin o 0,5 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,4 %. Vzrostly zejména ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Vyšší byly ceny chemických látek a výrobků o 0,6 %, dřeva, papíru a tisku o 0,4 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,3 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,2 %, z toho mléčných výrobků o 2,4 %. Klesly ceny počítačů, elektronických a optických přístrojů o 0,3 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,4 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 1,1 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 13,6 %, za služby v oblasti zaměstnání o 2,2 % a za služby v pozemní dopravě o 0,5 %. Snížily se ceny za vydavatelské služby o 0,8 % a za služby v oblasti nemovitostí o 0,4 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní službystagnovaly.
 

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 10,8 % (v srpnu o 12,5 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 7,2 % v důsledku růstu cen čerstvého ovoce o 37,9 %, brambor o 10,4 %, obilovin o 6,7 % a olejnin o 3,9 %. Ceny čerstvé zeleniny byly vyšší o 1,7 %. V živočišné výrobě vzrostly ceny o 16,5 %, zvýšily se ceny mléka o 39,2 %, vajec o 10,0 % a jatečných prasat o 3,4 %. Ceny drůbeže byly nižší o 1,0 %.  

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 1,7 % (v srpnu o 1,4 %). Nejvýznamněji vzrostly ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 4,1 %, z toho mléčných výrobků o 17,3 %, pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 3,9 % a zpracovaného masa a výrobků z masa o 2,9 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší o 5,1 %. Zvýšily se také ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Klesly ceny dopravních prostředků o 2,6 %, počítačů, elektronických a optických přístrojů o 1,8 %elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,1 %.Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny zboží krátkodobé spotřeby o 3,6 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,7 % (v srpnu o 1,6 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,3 % (v srpnu o 1,8 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 1,7 % (v srpnu o 1,8 %). Vzrostly ceny za pojištění, zajištění a penzijní financování o 5,3 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 2,8 % za vydavatelské služby o 3,1 %. Ceny za služby v pozemní dopravě byly vyšší o 1,0 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,5 % (stejně jako v srpnu).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – srpen 2017 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v srpnu meziměsíčně zvýšily o 0,4 % (v červenci o 0,1 %). Ceny vzrostlynejvíce v Maďarsku, ve Velké Británii a na Slovensku shodně o 0,9 %. V Polsku se ceny zvýšily o 0,4 %, v České republice, v Německu a v Rakousku shodně o 0,2 %. Ceny klesly pouze ve Švédsku o 0,2 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v srpnu vyšší o 2,9 % (v červenci o 2,3 %). Ceny vzrostly ve všech členských státech, nejvíce v Belgii o 7,2 %. V Polsku vzrostly ceny o 4,5 %, na Slovensku o 2,8 %, v Německu o 2,4 %, v České republice o 1,4 % a v Rakousku o 1,2 %.

 

* * *

Informace k revizím indexů cen zemědělských výrobců a indexů cen tržních služeb
 

Český statistický úřad dokončuje standardní revize výpočtů indexů cen zemědělských výrobců a indexů cen tržních služeb, při kterých dojde od ledna 2018 ke změně váhového schématu a ke změně indexního základu. Nedochází však k žádné zásadní změně v metodice výpočtu indexů.  

Cenové indexy zemědělských výrobců budou počítány k novému indexnímu základu průměr roku 2015 = 100 na nových váhových schématech, založených na struktuře průměrů tržeb za roky 2014, 2015 a 2016. Z důvodu aktualizace vah budou dosud zveřejněné agregátní bazické indexy za roky 2015, 2016 a 2017 zrevidovány. Časová řada s indexním základem průměr roku 2010 = 100 bude k prosinci 2017 ukončena.

Cenové indexy tržních služeb budou počítány k novému indexnímu základu průměr roku 2015 = 100 na nových vahách, založených na struktuře tržeb roku 2015. Časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2005 = 100 bude k prosinci 2017 ukončena a nahrazena časovou řadou se základem průměr roku 2015 = 100. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.
 

Zveřejnění cenových indexů za leden 2018 bude posunuto v souladu s Katalogem produktů 2018 o jeden týden na 28. 2. 2018.


Index cen průmyslových výrobců patří v soustavě cenových indexů vypočítávaných v České republice mezi důležité indikátory cenového vývoje. Reprezentativním způsobem měří v časovém vývoji relativní změny cen, kterými výrobci oceňují vyrobenou produkci realizovanou na domácím trhu. Jde o změny prodejních cen průmyslových výrobců šetřené u výrobců na tzv. primárním trhu mezi výrobcem a jeho prvním odběratelem. Index se vztahuje na zboží, které je vyrobeno a předáno k odbytu v tuzemsku a nezahrnuje cenový vývoj výrobků pro vývoz.


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí